Студенти предлагат нов живот за летището в Балчик

Животът

14-04-2024, 17:14

Снимка:

ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Организатори са ВСУ "Черноризец Храбър" и букурещкия университет "Йон Минку".

Архитектурният факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Факултета по урбанизъм на Университета по архитектура и градоустройство „Йон Минку“ в Букурещ, са организатори на стартиралия в Балчик международен студентски конкурс за креативни идеи „Нов живот за летището в Балчик“ (NEW LIFE FOR BALCHIK AIRPORT).

В конкурса ще участват пет международни екипа от студенти по урбанизъм, специализиращи ландшафтен дизайн в румънския университет и студенти по архитектура на ВСУ "Черноризец Храбър". Задачата им е да направят предложения за ревитализация и реактивация на гражданско-военното летище в Балчик.

Румънски преподаватели и студенти посетиха Варненския свободен университет, където се проведе среща с ръководството и бе подписан меморандум за сътрудничество между двете партньорски висши училища.

Посещението беше последвано от уъркшоп и разглеждане на Летище Балчик, където студентите научиха повече за историята му и проучиха специфичните особености на терена. Ревитализацията на летището ще даде нов живот на целия район, смятат експертите. Намерението е пространството да се трансформира в жизнено, функционално и ефективно организирана забележителност за общността, като се запазят както гражданските, така и военните характеристики на обекта.

Студентите се срещнаха с Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена АД“, който ги приветсва с добре дошли в курортния комплекс и даде информация за принципите на организация на подобен род летища. Студентите изслушаха презентациите на арх. Владимир Попов и арх. Константин Златаров, които представиха различни аспекти от историческото развитие на Балчик и летищния комплекс. Ландшафтният архитект д-р Ивелина Радилова запозна присъстващите със зелените екосистеми на района и специфичните растителни видове, характерни за него. Д-р урбанист Сорина Русу представи различни проекти с подобна насоченост, разработени от студентите в „Йон Минку“ и стъпките за тяхното реализиране. Сред мащабните проекти, по които работи водещият румънски университет, са дигитализирането на Общия устройствен план на Букурещ и изработването на ГИС-система на града.

В последния ден на срещатата румънските и българските студенти се разпределиха в екипи и имаха възможност да обсъдят заедно с преподавателите очертанията на първите предложения за летището в Балчик.