Проверка на Дарик установи, че договорите са със срок от три месеца, след които трябва да бъде отчетена и работата по тях. Договорът на Георгиева е от 15 януари, тоест е изтекъл на 15 април, а този на Желев изтича на 15 май, тъй като е от 15 февруари 2024 г.

Антон Желев и Пепа Георгиева са пиари на Благомир Коцев още от предизборната кампания. Те продължават да се грижат за имиджа му и в качеството му на кмет, въпреки че не са щатни служители на общината.

Междувременно е попълнен щатът в канцеларията на кмета, както и в общинския пресцентър, показва справка в сайта на общината. Но основната работа се върши от външните пиар експерти на Коцев.

В сайта на общината обаче липсва информация за наличие на пресцентрове в районите „Одесос” и „Приморски”, които би трябвало да са обучавани от Антон Желев. Това са двата района, където кметове станаха кандидатите на ПП-ДБ, но впоследствие и двамата бяха отстранени от Общинската избирателна комисия поради несъвместимост.

Към момента във варненската община няма щатен служител или поне не е посочен такъв, който да отговаря за връзките с медиите и да координира участията на членовете на кметската администрация в тях.

Комуникацията на цялата администрация  с медиите, както и преценката къде да се появяват кметът, неговите заместници и директорите на дирекции, е изцяло в ръцете на външните експерти Пепа Георгиева и Антон Желев, които прецизират всеки зададен въпрос и публична изява, както и се грижат за виртуалното присъствие на Благомир Коцев в социалните мрежи.