Поискаха оставката на шефа на ВиК

Протестиращите настояват за незабавна отмяна на решението за поскъпване на водата във Варна от 1 февруари тази година

Незабавно свикване на Общото събрание на ВиК Варна, което да освободи управителя Валентин Вълканов от поста му, без да бъде снета отговорността от него поискаха протестиращите от Отворения обществен съвет. Те са изпратили писмо до Министерски съвет на 1 април с искането си, като към него са приложили резюме и анализ съдържащи твърдения за извършени нарушения във ВиК. 

От Министерски съвет пък уведомяват комисията по собственост и стопанство към местния парламент на Варна, че трябва да направи обстойна проверка и да уведоми за резултатите от нея. 

Освен за оставката на Вълканов от Отвореният обществен съвет искат и отмяна на решението на ВиК от 1 февруари водата във Варна да се вдигне с 18 стотинки. Според тях поскъпването е неправомерно и нерегламентирано и то трябва да бъде спряно от ДКЕВР. 

В сигнала си протестиращите алармират, че ВиК Варна има дългосрочен инвестиционен кредит за 15 000 000 евро. За заема през 2007 г. е сключен договор с фирма "Комунаркредит Австрия" , като ВиК е заложило всички свои приходи от продажби, платими в бъдеще в следващите 15 години. 

"В резултат на това "ВИК-Варна" ООД е поставено в затруднено положение да постигне добри финансови резултати и възможност кредита да стане незабавно изискуем предвид на това, че дружеството е заложило всички свои приходи от продажби, като с това е положена процедура по скрита приватизация. С цитирания кредит се финансира изграждане на водопровод "Камчийски пясъци", като приходите от потребителите на питейна вода от построения водопровод от горе цитирания кредит не покриват разходите по изплащане на лихви и главница по този кредит", пише в писмото пратено до Министерски съвет.

Според Отворения обществен съвет повишение на цената на водата с 0,18 лв. или 8,94 % при инфлация от 4 % за същия период е единствено и с цел прикриване и замитане на последиците от икономически неизгодния кредит. 

"След всичко това призоваваме незабавно преразглеждане и отмяна на неаргументираното повишение на цената на водата от страна на ДКЕВР за ВиК Варна, както и свикване на общо събрание с дневен ред освобождаване на управителя Валентин Вълканов от поста му без , снемане на отговорността му за минали и сегашни злоупотреби във "ВИК Варна" ООД", завършват резюмето си подателите от Отворения обществен съвет.