Областният се оправдава в навечерието на протест срещу него

Сесията била в петък, а не в сряда - затова губернаторът я обжалва

В навечерието на първия протест във Варна за новата 2014 година, насрочен срещу Областния управител Иван Великов и решението му да обжалва сесията на Общинския съвет, губернаторът реши да изтъкне мотивите си защо го е направил с писмо до медиите.

"Бих искал да внеса яснота по отношение на върнатите с моя заповед решения на Общински съвет - Варна от сесията проведена на  13 декември 2013 г. Ще обясня кратко и понятно мотивите за връщане на гореспоменатите  решения. Цялото заседание на Общински съвет – Варна страда от два основни порока, които са в разрез приетия от самия общински съвет "Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация", пише Областният.

Според него проектите за решения се обсъждат и гласуват, след като Общинският съвет изслуша водещата общинска комисия и становището на вносителя. В допълнение губернаторът прилага съответните членове от правилника. Освен това заседанията на Общинския съвет трябвало да се провеждат във втората сряда на месеца или по решение на Председателския съвет.

"След преглед  на протокол № 26 от заседанието на Общински съвет Варна безспорно се установи, че председателите на комисии изчитат директно  проекта на решение, без  преди това да се изслушат становищата на водещата комисия и/или на вносителя. Това значително ограничава прозрачността на процедурите и възможността на съветниците и гражданите да осмислят предложенията  и да вземат отношение по същество.

В допълнение се регистрира фатално отклонение от нормата за провеждане на заседания, а именно - във втората сряда от месеца, без да има индикации за извънредна сесия и решение за такава от Председателския съвет. Гореизложеното е в разрез с принципа  за последователност и предвидимост, залегнал в Административно процесуалният кодекс и косвено обезсмисля открития характер на заседанията, тъй като гражданите трудно биха могли да планират своето присъствие и осъществяването на пряк контрол върху местната власт", са мотивите, с които оправдава действията си Областният.

Именно заради "съществените процесуални нарушения", според него е върнал за преразглеждане цялата сесия. Отделните решения в нея не били разглеждани по същество.

"Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, областният управител има право и задължение да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. В тона на училищния жаргон на един млад общински съветник ще подчертая, че няма нищо "идиотско" в това. Не съществува  малко нарушение. Правилата са, за да се спазват и дори общинските съветници трябва да се съобразяват с постановените норми. Обратното означава анархия", оправдава се Великов.

Като гражданин той недоумявал как сред повече от 80 върнати едновременно за преразглеждане решения, на преден план било изтъкнато конспиративното подозрение, че актът цели запазване на регионалните топоними в настоящият им вид. Става дума промяната на турските имена на над 200 местности във Варна. Промяната бе гласувана на последната сесия на местния парламент, по предложение на съветника Костадин Костадинов. Решението идва след двегодишна сага. По думите на Областниия, който визира именно Костадинов, с организирането на протеста от негова страна по-скоро се наблюдавал  опит за реанимация на изветрял политически имидж.

"При други обстоятелства не бих си позволил да влизам в задочна комуникация, която единствено легитимира това лице, но не мога да бъда безучастен, когато някой ползва етническата карта за генериране на политически рейтинг. Затова Ви алармирам и настоявам всички да подхождат отговорно и зряло", пише още Областният.

Що се касае за заповедта му, с която се спира изпълненението на решението за по-ниски такси за смет и данък за автомобили, според Великов това не е проблем, защото в 14-дневен срок Общинския съвет само трябва да прегласува решенията си.