Ходим в чужбина най-много по работа и за обучение

Нараства броя на чужденците посещаващи страната ни

Близо половината от всички посещения на български граждани в чужбина през април са пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 48.1%, съобщава Националният статистически институт. Следват пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.2%, и със служебна цел - 24.7%. В сравнение с април 2013 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия и със служебна цел - съответно с 34.4 и 14.3%, докато при пътуванията с други цели е регистрирано намаление с 10.5%.

През април с други цели са били 66.3% от пътуванията към Румъния, 65.5% - към Чешката република, и 56.1% - към Сърбия. Преобладаващият дял от пътуванията към Полша са със служебна цел -  68.2%, а тези към Испания и Гърция с цел почивка или екскурзия са съответно 42.6 и 41.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към съответните страни.

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2014 г. са 323.6 хил., или с 4.6% над регистрираните през април 2013 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Испания - с 52.7%, Обединеното кралство - с 30.4%, Чешката република - с 26.7%, Полша - с 16.1%, Сърбия - с 13.7%, Италия - с 8.6%, Гърция - със 7.4%, Турция - с 5.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Франция - с 22.9%, бившата югославска република Македония - с 18.6%, Германия - с 10.0%, Австрия - с 9.4%, Румъния - със 7.6%, и други.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2014 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 57.4%, като в сравнение със същия месец на предходната година бележи ръст от 2.1%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Унгария - със 17.6%, Италия - с 13.1%, Германия - с 11.8%, Франция - с 10.0%, Австрия - с 9.8%, Обединеното кралство - с 6.3%, Гърция - с 4.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 12.2%, Румъния - с 1.9%, Нидерландия - с 1.7%, и други.

Нарастват и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни"  - с 1.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция и Сърбия - съответно с 8.2 и 5.4%.

През април 2014 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 46.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 37.0%, и със служебна цел - 16.9%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 78.4% от всички посещения на граждани от бившата югославска република Македония, 60.4% - от Обединеното кралство, 58.4% - от Сърбия, и 54.3% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 58.8% от всички посещения на граждани от Белгия и 43.8% - от Германия, а с други цели са 65.4% от посещенията на граждани от Турция, 63.1% - от Украйна, и 62.0% - от Румъния.