В проекта за "Българско Черноморие" не оставиха място за Хомо Сапиенс

Паркът е в конфликт с приетия ОУП на Варна

Проектът за създаване на парк "Българско Черноморие" е в конфликт с Общия устройствен план на Варна, който е отдавна утвърден и приет. Това стана ясно от проваленото обществено обсъждане на проекта, което трябваше да се състои в Областна управа. Точно 5 минути продължи обсъждането, преди да претърпи фиаско. Набутани в малка и неугледна зала, присъстващите бяха отпратени от губернатор а Иван Великов, след като под прозорците се завихри протест, организиран от недоволни от проекта. 

Инициаторите на обсъждането обясниха, че недоволството на хората, които провалят вече второ обсъждане - в Бургас и Варна, идва от лошо познаване на проекта и от факта, че не са разбрали какво се обсъжда. 

Към момента нямало готов проект за парка, а и обсъждането не било по Закона за защитените територии. На този етап ставало дума само за предложения на експерти от Института по екостистеми към БАН, изработени на базата на техни проучвания върху редки и защитени видове в различни райони на Черноморието.  

Според ръководителката на проекта проф. Румяна Митева, хората не са запознати с предложенията и заради това по темата се ширят много спекулации. Не било вярно, че скандалните, заради неспирните инвестиционни интереси към тях, Камчийски пясъци, Иракли, Кара дере и Шабленско и Дуранкулашкото езера не са включени в парка. 

Като случайна грешка и изтичане на информация тя определи и публикуването на сайта на екоминистерството заповедта за създаването на природен парк "Българско Черноморие". Според проектодокумента териториите на парка ще се обособяват по два, отдавна излезли от употреба, нормативни акта - ЗТСУ (Закон за териториалното и селищното устройство)и ППЗТСУ (Правилник за прилагане Закона за териториално и селищно устройство). 

От същата заповед обаче става ясно, че в новия парк ще попаднат 4506,33 хектара от територията на община Варна, близо 700 от Аксаково, 2320 от Аврен, 1436 от Долни Чифлик и 2018 от Бяла. В това число попада и съществуващия природен парк "Златни пясъци". 

На включените в парка територии няма да могат да се изграждат промишлени сгради, да се съхраняват опасни вещества, да се изхвърлят отпадъци, да се садят чуждестранни растения, да се отглеждат животни, нетипични за България, да се строят масивни сгради или да се извършва сеч. 

Според общинския съветник Тодор Балабанов територията на бъдещия парк влиза в конфликт с приетият ОУП на Варна. Особено колоритно бе изказването на главния архитект на града Виктор Бузев, който попита трите представителки на БАН, защо в техния труд е пропуснат Хомо Сапиенс, като важен жив организъм."Ние също сме живи организми, и също имаме нужда от местообитание", заяви арх. Бузев в края на срещата. 

Най-вероятно обсъжданията ще бъдат насрочени отново, но в по-големи зали и по места във всички засегнати общини.