Наредбата за събаряне на незаконните къщи зацикли на плащането

Ако бъде приета в сегашния й вид на Багдатови ще се наложи да платят разчистването на цяла Максуда

Наредбата за принудително премахване на незаконните строежи във Варна зацикли на отговорността за разходите по събарянето. Според виждането на администрацията средствата, които общината похарчи за принудително събаряне трябва да се търсят от виновника за градежа, а ако той е неизвестен от собственика на земята върху, който е вдигнат. 

В Закона за устройство на териториите обаче не било записано, че собственикът на земята трябва да носи солидарна отговорност с този, който е строил незаконно, стана ясно по време на съвместното заседание на правната и архитектурната комисия. Така солидарната отговорност в подзаконовия нормативен акт ще пада в съда и общината ще влиза в безкрайни процедури, коментира Таня Иванова - една от гражданите, участващи в работата на Общинския съвет. Забележки по същия повод направи и съветникът Миглен Тодоров, който дори предложи наредбата да бъде върната на администрацията за корекции. В последствие оттегли искането си за цялостно преразглеждане и части от проектодокумента получиха одобрението на двете комисии. 

След като отпаднаха няколко абзаца, които се оказа, че нямат касателство към наредбата тя бе приета, но без алинеята за собствеността. За нея съветниците ще чакат становище от общинските юристи и дебатите ще продължат директно на сесия.

Ако собственикът на земята, на която е построено незаконно се наложи да плаща разходите за принудително събаряне, на Багдатови (бел.а. фамилията, която е собственик на Максуда и от години води дела за претърпените загуби и невъзможността реално да влезе във владение) ще им се наложи да платят разчистването на всичките 38 декара, върху които се простира махалата, коментира пък районният кмет на "Младост" Христо Христов.