С внушително музикално шоу протече Фестивалът на рибата в град Вълчи дол

Рибните празници ще пордължат до 22 септември

С над три часа музика, танци и вкусни рибни деликатеси протече второто от поредицата събития, част от Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол.

Стотици хора пяха заедно с поп идола Миро на площада в града. За радост на феновете звездата даде автографи и се снима с всички желащи за спомен.

Организаторите изненадаха присъстващите с невероятните музикални изпълнения на вокалната формация Бънджи Сингърс, които не оставиха публиката безучастна.
Посетителите имаха възможност да се насладят на дегустацията на над 20 вида риба и рибни продукти.

Голям казан от португалското традиционно ястие "Катапалана" беше приготвен от майстор – готвач специално за събитието пред очите на публиката.

Посетителите на рибния празник, бяха подробно запознати с качествата на рибата и рибните продукти и тяхното важно значение за балансираното хранене и здравословния начин на живот.

Лекции по теми, допринасящи за по-добрата информираност на хората от всички възрасти за качествата на рибата, както и за ползата от редовната им консумация, бяха организирани в община Вълчи дол.

Рибните празници ще пордължат до 22 септември.

Дейностите са част от проект "Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол", мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании", Ос № 3 "Мерки от общ интерес", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. на Република България, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.