Инженери на бъдещето творят в новата лаборатория на ТУ-Варна

Дигиталната стая е проект на Samsung Electronics

Лаборатория за иновации отвори врати днес в Технически университет - Варна, факултет "Електроника". Дигиталната стая е проект на Samsung Electronics, насочен към намаляване на младежката безработица. 

Лабораторията за иновации дава възможност на студентите да придобият допълнителни дигитални умения за повишаване на своята конкурентоспособност и възможности за професионална реализация. Лабораторията ще се използва за придобиване на знания по телекомуникации и мобилни технологии. Предвижда се провеждането на курсове за създаване на мобилни приложения, по комуникационни мрежи, видеотехнологии и автоматизирано проектиране в комуникациите.

"Смята се, че до 2020 г. 95% от наличните работни места на европейския трудов пазар, ще изискват дигитални умения. Въпреки това, Европа все още е изправена пред недостиг от 900 000 специалисти от сферата на информационните и комуникационни технологии. За да отговорят на търсенето на пазара на труда е изключително важно да подготвим младите хора за професиите на бъдещето. Един от начините, за да се постигне това, е тези хора да получат необходимите умения, които да отговарят на конкурентните изисквания необходими на бизнеса, както днес, така и в утрешния ден. Затова и основната цел на нашата Лаборатория за иновации е да подобрим технологичните знания на тези младежи до степен, която ще ги направи силно конкурентни на пазара на труда и ще им даде възможност за бърза реализация", заяви Кристина Щерева, Samsung България.

Лабораторията за иновации в ТУ-Варна предоставя интегриран хардуер и софтуерни решения за обучение на студенти по телекомуникации и мобилни технологии. Учебното съдържание ще бъде дигитализирано и ще осигурява съвременно интерактивно обучение. Залата разполага с 20 работни места, оборудвани с лаптопи Samsung, сензорна електронна дъска, 55-инчов професионален дисплей, безжичен мултифункционален принтер и допълнителни мобилни устройства за тестване на приложения.

"Новата лаборатория е ценна придобивка за ТУ-Варна. Тя предоставя възможност за нов подход за преподаване на учебно съдържание. Практическите знания и умения, които ще предостави Лабораторията за иновации на Samsung Electronics ще допринесат за развитието на инженерното образование и реализацията на инженерните кадри на пазара на труда. Радвам, че именно нашите студенти ще имат достъп до тези на-съвременни дигитални технологии", заяви проф. д-р Овид Фархи, ректор на ТУ-Варна. - Само взаимното обучение между бизнеса и университета е това, което може да даде висококвалифицирани, добре подготвени кадри, които да се реализират успешно."

Лабораторията за иновации в ТУ-Варна е втората, която отваря врати след София, където през октомври 2013 г. в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика бе открита първата Лаборатория за иновации.

Сред официалните гости на събитието бяха г-н Стоян Пасев, областен управител на Варна, г-н Бисер Младенов, заместник-кмет на Община Варна и др.

Samsung Electronics Co. Ltd. е глобален лидер в областта на технологията, който създава нови възможности за хората навсякъде по света. Чрез непрекъснати иновации и открития ние променяме света на телевизорите, смартфоните, компютрите, принтерите, камерите, домакинските уреди, LTE системите, медицинската апаратура, полупроводниците и LED решенията. При нас работят 270 000 души в 79 държави, а продажбите на година достигат USD 187.8 милиарда.