Не откриха пропуски в разпределянето на делата в Административния съд

Ръководството не взело мерки за предотвратяване на напрежението

Инспектори от Висшия съдебен съвет не откриха нарушения в разпределението на делата в Административния съд във Варна. Тридневната проверка (от 12 до 15 май) бе разпоредена след като 10 магистрати от съда се оплакаха от нередности в управлението, свързани с дългогодишно манипулиране и противопоставяне на съдиите от ръководството. Според подалите жалбата съдии, е налице нетърпима работна среда, създадена под ръководството на председателя  Тинка Косева и на заместничката й Евгения Баева.

Проверяващите, които са изследвали периода от 31 март 2011 г. до 31 март 2015 г., са установили, че делата са завеждани и образувани съобразно изискванията. „Входираните книжа своевременно се вписвани, обработвани и предавани в същия ден на административния ръководител на съда за образуване на делата и разпределение на съдията-докладчик, съобразно принципа на случайния избор”, се казва в доклада на инспектор Захринка Тодорова и експертката Диана Иванова.

Спазено е и изискването за натовареност на председателя на съда и заместниците му при разпределението на делата, което се осъществява с програмния продукт за случайно разпределение "LawChoice". Проверката показала и, че натовареността на съдиите не е толкова висока. Така например за 2014 г. 32-мата съдии от Варненския административен съд са постановили 2941 решения (или средно по 91.9 решения на съдия), а 12- те съдии от Административния съд в Бургас са постановили 2910 решения (или средно по 242.5 решения на съдия).

Все пак проверяващие констатират, че ръководствoто не е взело мерки за предотвратяване нарастване на напрежението, като се е стигнало до ескалирането мии нарушаване на микроклимата. Преоръчва се на председателя да положи усилия за подобряване на работната среда, както и да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени. Освен това Тинка Косева трябва да свика Общо събрание, на което да се анализира и обобщи практиката на административния съд при разделяне на производствата, както и да се огласят резултатите от проверката.