Всичко от ИП РЕАЛ ФИНАНС:

Търговията на родния капиталов пазар остана вяла и тази седмица. Реализираните обороти на пода на БФБ бяха критично ниски почти през всичките пет работни дни. Ниските обороти и малкото на брой сключени сделки между участниците на пазара ни показват липсата на големи играчи.

За съжаление с всеки изминал ден този основен в момента проблем се задълбочава и съществува реална опас...

Архив Варна | 17-11-2009, 14:47 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

ФОНДОВА БОРСА


акции, Химимпорт, Арома, ЦКБ, Албена

седмичен анализ на БФБ - 16.11.2009


      
Търговията на родния капиталов пазар остана вяла и тази седмица. Реализираните обороти на пода на БФБ бяха критично ниски почти през всичките пет работни дни. Ниските обороти и малкото на брой сключени сделки между участниците на пазара ни показват липсата на големи играчи. За съжаление с всеки изминал ден този основен в момента проблем се задълбочава и съществува реална опасност липсата на ликвидност да отклони погледа на потенциални големи играчи от българския капиталов пазар за доста дълго време. Евентуален изход от патовата ситуация на БФБ може да бъде листването на част от дружествата на енергийния холдинг и привличането на нови емитенти към пазара.
       На седмична база най-добро представяне направи индексът, измерващ динамиката на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, добавяйки 4.95% до 48.99 пункта. Широкият BG40 напредна за седмицата с  2.53% до 124.22 пункта. С еднакъв ръст на седмична база завършиха SOFIX и BGTR30, напредвайки се с 1.97% съответно  до 451.23 пункта и 344.95 пункта.
       Сред сините чипове най-добро седмично представяне направиха книжата на Оргахим АД, Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ и Химимпорт АД, добавяйки съответно 8.24% до 92 лева за един дял, 7.89% до 0.82 лева за акция и 5.34% до 2.645 лева за ценна книга. На обратния полюс завършиха книжата на Албена АД и тези на Индустриален Холдинг България АД, които изгубиха на седмична база съответно 3.34% до 38.52 лева за акция и 1.80% до 1.85 лева за лот.
       Сред кредитните институции на пазара само ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД завърши седмицата с леко понижение от 0.39% до 17.70 лева за акция.  Останалите банки завършиха седмицата с ръстове, като най-добро представяне направи ТБ Централна кооперативна банка АД, чийто книжа добавиха на седмична база 4.89% до 1.479 лева за ценна книга. Банката бе и най-ликвидната акция за седмицата, като с книжата й се сключиха общо 239 сделки.
       Инфраструктурните публични компании също привлякоха инвеститорския интерес през седмицата. С най-сериозен седмичен ръст завършиха книжата на ХД Пътища АД, повишавайки се с 3.85% до 2.752 лева за акция. Мостстрой АД и Трейс груп холд АД добавиха съответно 3.57% до 4.35 лева за лот и 2.85% до 72 лева за акция.
       През изминалата седмица КФН потвърди проспекта за IPO на БГ Агро АД. Според официалната информация компанията възнамерява да предложи на инвеститорите първоначално 15% от капитала си, с възможност за допълнително пускане на още 5%. Дружеството е специализирано в земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита. Припомняме, че компанията бе заявила интерес да стане публична още 2007г., но последвалите сътресения на капиталовия пазар отложиха първоначалното публично предлагане. След повече от година отсъствие от пазара акциите на Арома АД ще се търгуват отново от понеделник. Припомняме, че заради юридически спорове върху емисията акции бе наложен запор.
       Биковете продължиха да диктуват темпото и на развитите международни пазари през седмицата. DOW JONES INDUS. AVG се покачи на седмична база с  2.46%, завършвайки в петък на  10 270 пункта. Широкия S&P 500 INDEX добави 2.26% за седмицата до 1 093 пункта, а технологичният NASDAQ COMPOSITE INDEX порасна с 2.60% до 2 167 пункта.
        Златото завърши седмицата на $ 1 118.40 за тройунция, като за седмицата ръстът при благородния метал е 1.5%. През седмицата златото достигна и нова рекордна стойност от 1 123,4 долара за тройунция.
       Черното злато обаче завърши седмицата с понижение, като причина за това бяха данните за по-високи запаси от петрол в САЩ, както и появилите се спекулации, че на срещата на петролния картел - ОПЕК в Луанда, Ангола насрочена за 22 декември добива на черно злато ще бъде увеличен. В последния работен ден от седмицата суровината поевтиня с 59 цента до $ 76.35 за барел лек американски и $ 76.31 за барел от сорта брент. В крайна сметка за седмицата контрактите на основната енергийна суровина изгубиха 1.4% от стойността си.
    
 Най-интересното от изминалата седмица :
     
       През седмицата стана ясно, че страната ни е подписала два меморандума за сътрудничество в областта на енергетиката с Азербайджан.  Според официалния документ Азербайджан се ангажира да доставя на България по 1 млрд. куб. метра газ годишно. Teзи количества могат да бъдат реализирани за България в момента, в който ние  изградим газова връзка с тръбопровода Турция, Гърция,  Италия. От официалната визита стана ясно, че Азербайджан проявява интерес и към инвестиции в туризма, селското стопанство, информационните технологии и  транспорта.
      
       През втората половина на работната седмица Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев обяви началото на тръжната процедура за избор на изпълнител на участък 2 от автомагистрала „Тракия“. Пак през седмицата министър Плевнелиев изрази надежда строителството на магистралата да започне на 3 май идната година.
      
     
      Корпоративни новини:
     
       От обява за възлагане на обществена поръчка стана ясно през седмицата, че терминалът на пристанище Леспорт ще бъде разширен. Основна цел на проекта е да се осигури висококачествена проектантска разработка за създаване на два независими терминала - за обработка на зърно и за наливни товари. В оценката за крайното класиране 70% ще е за техническо предложение и 30% за цената на реализацията му. От дружеството планират инвестицията за разширяване на пристанищния терминал да бъде със собствени средства, както и средства, осигурени по програмата на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Припомняме, че Леспорт е специализирано в обработката на генерални, насипни и наливни товари без клас на опасност. Пристанище Леспорт АД управлява порта по силата на 30-годишен концесионен договор от 30 май 2006 г, а основен акционер в него, притежаващ 99% от капитала, е Химимпорт АД.
     
       През седмицата КРЗ Одесос АД публикува консолидирания си отчет към деветмесечието на 2009 г. Според отчета нетният финансов резултат на компанията спада до 832 хил. лв. и това е намаление с повече от 12 пъти, спрямо същия период на 2008 г., когато е била 10.641 млн. лв. Намалението на крайния финансов резултат идва най-вече от намалелите нетни приходи от продажби, които към 30.09.2009 г. са в размер на 17.929 млн. лв., а към 30.09.2008 г. са били 35.858 млн. лв. От обяснителните бележки към отчета става ясно, че в КРЗ Одесос АД от началото на годината са ремонтирани общо 27 кораба, от които 6 - на български компании.
      
       Комисията за финансов надзор потвърди през седмицата проспект за публично предлагане на 5 966 800 варанта, които ще бъдат издадени от Енемона АД. Според официалното съобщение варантите са с емисионна стойност 0.17 лв. Книжата дават право на притежателите си да упражнят в 6-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 18.50 лв. за акция.Според официалното съобщение всеки акционер на Енемона ще получи право да запише по един варант срещу всяка акция.  Варантите са нов инструмент на родния капиталов пазар. Припомняме, че компанията възнамерява да увеличи капитала си с издаване на привилегировани акции, като средствата от успешно пласираната емисия ще се използват за нови инвестиции. От Енемона АД съобщиха през седмицата, че ще изграждат две фотоволтаични системи съвместно с американската компания Balmoral Capital holdings. Договорът между двете компании е на стойност 8 млн.евро.
      
       От съобщение до борсата стана ясно, че АБАС ЕООД е прехвърлило 300 000 акции от капитала на Холдинг Варна АД, които са 5.73% от капитала на холдинга. След сделката АБАС ЕООД притежава вече 35.52493% от дружеството. Според информацията в последния отчет на компанията АБАС ЕООД е най-големият акционер. Припомняме, че през седмицата изтече крайният срок на конкурса за идейния проект на Алея Първа. От Холдинг Варна АД съобщиха, че няма първа награда в конкурса, но участниците са дали много добри съвети за справяне със срутищния район и инфраструктурата.
      
       Според консолидирания отчет на Каолин АД приходите от продажби на компанията възлизат на 93.7 млн. лева спрямо 108.2 млн. лева за същия период година по-рано. Така публикуваните резултати показват, че спадът в продажбите се забавя до 13.5% спрямо 17% към полугодието. Нетният финансов резултат на дружеството за деветмесечието е печалба в размер на 7,3 млн. лв. спрямо 9,7 млн. лв. за съответния период година по-рано. Припомняме, че в началото на ноември 2009 г. Соларпро АД въведе в експлоатация още 680 kWp мощности от фотоволтаичната централа в с. Янково, Шуменско.
      
       Пазарният оператор БФБ съобщи през седмицата, че възстановява търговията с книжа на Арома АД на 16-и ноември 2009 г. Възстановяването e във връзка с получено от Централен депозитар АД уведомление за вдигане на наложения запор върху капитала на компанията. Припомняме, че книжата на компанията бяха запорирани на 31 юли 2008 г. при възникнал правен спор.      Макроикономически новини :
        
        
       Според предварителни данни на статистиката произведената строителна продукция през септември 2009 г. намалява с 19.7% в сравнение със съответния месец на предходната година. Определящо влияние върху общия индекс на строителната продукция оказва спадът с 24.4% в продукцията от сградното строителство. При гражданското/инженерното строителство намалението е с 9.3%. На месечна база общата строителна продукция през септември 2009 г. намалява с 1.7%.
      
       През седмицата Националния Статистически институт изнесе данни според които Промишленото производство намалява през септември с 19,3% на годишна база, но се увеличава с 2,7% спрямо предходния месец. Само за сравнение за август бе отчетено намаление на промишленото производство с 15,8% на годишна база и свиване със 7,7% спрямо предходния месец.
      
       Според предварителни данни на Националния статистически институт приходите от продажби през септември 2009 г. намаляват с 18.8% спрямо същия месец на предходната година. За периода януари - септември обаче приходите от продажби намаляват с 14.1% в сравнение със същия период на 2008г. Търговията на дребно отбелязва спад от 8.3%. В търговията на едро общото намаление от 18.2% и се дължи на отчетения спад във всички съставни групи дейности. Най-голямо е намалението в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт - 49.4% и в значителна степен се определя от отчетения спад в търговията с автомобили и мотоциклети - 50.3%.
      
       Пак според предварителна оценка на Националната статистика външнотърговският стокообмен за периода януари - септември 2009 г. възлиза на 40.7 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33.1%. През деветте месеца на годината са изнесени стоки за 16.6 млрд. лв. и спрямо съответният период на 2008 г. износът е намалял с 28.9 %. Внесени са стоки (по цени CIF) за над 24 млрд. лв., или с 35.7% по-малко от предходната година. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 7.5 млрд. лв., което е с над 6.6 млрд. лева по-малко от салдото за същия период на 2008 г. поради намаления износ и внос на стоки. По цени FOB/ FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за периода януари - септември 2009 г. възлиза на 6.3 млрд. лв. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва. Стойността на внесените стоки е с 45.5 % по-голяма от стойността на изнесените, но намалението на стойностните обеми спрямо предходната година при вноса са по-значими. Според данните изнесени през седмицата се запазва тенденцията от последните години основен търговски партньор на страната ни да бъде Европейският съюз. Над 62% от стокообмена на страната е с ЕС. Над 65% от стоките, които изнася България, са насочени за Общността, а внесените стоки са почти 60% от стойността на общия внос. Външнотърговското салдо на страната с ЕС е отрицателно, като вносът превишава износа с 3.6 млрд. лв. Към Европейския съюз износът отчита спад от 23.8% до 9.435 млрд. лв., а вносът се е стопил с 30.7 % до близо 12.754 млрд. лв. Пак по данни на статистиката износът на страната ни към трети страни е паднал с 39% до 5.08 млрд. лв., а вносът с 42 на сто до близо 8.644 млрд. лв. Чувствително е намаляла и търговията с Русия данните показват намаление на износа с 39.6% до 343.8 млн. лв., а при вносът спада е с 41.7 на сто до близо 2.863 млрд. лв. Търговията с Турция показва обаче друга тенденция според статистиката износът към южната съседка се е свил с 51.7% близо 992 млн. лв., а вносът с 36.4 на сто до 1.188 млрд. лв.
      
       Според Националния статистически институт Индексът на потребителските цени за октомври 2009 г. спрямо октомври 2008 г. е минус 0,3%, което означава, че имаме дефлация на годишна база от 0.3%. На месечна база спрямо септември 2009 имаме инфлация от 0,1%.
      
       Според експресните данни на статистиката спадът на икономиката ни за третото тримесечие е в размер на 5.8%. В номинално изражение и по текущи цени БВП за периода юли - септември се оценява на 17.77 млрд. лв. Основна причина за така изнесените резултати е намалението на добавената стойност в индустриалния сектор, която е с 10% по-малка в сравнение със същия период на 2008 година. В същото време реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 5.7%, а в аграрния сектор тя нараства с 3%. Припомняме, че аграрният бранш заема дял от 10.4% в общата добавена стойност, а теглото на индустрията и услугите е съответно 28.1% и 61.5%.
        
     
      Календар на предстоящи събития:

16.11.2009        
> Провеждане на общо събрание  Девин АД
>        Провеждане на общо събрание Енергони АД
17.11.2009
>        Във вторник, 17 ноември, предстои да се проведе и кръгла маса, организирана от БФБ, на която ще бъдат представени потенциални нови емитенти, с които са проведени разговори за бъдещо отваряне към капиталовия пазар.
>       Лихвено плащане по емисия облигации Зърнени храни България - Фарин АД
>       БНБ оповестява данни за дружествата, специализирани в кредитиране през третото тримесечие на 2009 г.

18.11.2009
> Лихвено плащане по емисия облигации Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
20.11.2009
> Провеждане на общо събрание Елма АД

Международни новини
      
      
Според данните на изследователския институт Sentix изнесени през седмицата индексът на инвеститорското доверие в еврозоната се повишава до -7 пункта през ноември спрямо -12,6 пункта за октомври. Това е най-високата стойност на показателя за последните 17 месеца. Проучването на Sentix е проведено в началото на ноември сред 3 хил. професионални инвеститори от еврозоната. То разкрива, че техният икономически оптимизъм за бъдещето се е повишил до най-високата си стойност от юни 2007 г. и достига 5,75 пункта.
      
Според министерството на икономиката на Германия промишленото производство расте през септември над очакванията на анализаторите. През септември производството скача спрямо август с 2.7%. Припомняме, че през август вече имаше повишение с 1.8%, а за септември консесусните  прогнози на анализаторите  бяха за ръст от 1%.
      
През седмицата стана ясно, че новите заявки за социални помощи при безработица в САЩ са паднали повече от очакваното, което е доказателство,  че пазарът на труда бавно се възстановява. И така средният размер за четири седмици падна до 519 750, което е най-ниското ниво от близо една година.

Според данни на Евростат  промишлената продукция в еврозоната и в ЕС продължава да се повишава. Статистиката показва повишение на индустриалната продукция  на месечна база в еврозоната с 0.3% и с 0.2% в целия ЕС. През август увеличенията бяха с 1.2% в зоната и с 0.8% в целия Европейски Съюз. На годишна база обаче промишлената продукция има спад от 12.9% в еврозоната и с 12.1 на сто в ЕС-27. Според публикуваните данни на Евростат най-големите спадове в промишленото производство са в Естония (-29.5%), Финландия (-23.2%) и България (-19.3%), а най-малко е понижението в Ирландия (-0.7%), Полша (-1.3%) и Румъния (-3.6 %).

В края на работната седмица статистическите данни показаха ръст от 0.7% за третото тримесечие на най-голямата икономика в Европа – Германската. Според публикуваните ревизирани данни на германската икономика за второто тримесечие брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил с 0.4%, а първоначалните данни сочеха нарастване на икономиката с 0.3%.


Според данни на Евростат публикувани през седмицата еврозоната е нараснала с 0.4% през третото тримесечие спрямо предходните три месеца. Консенсусните прогнози на анализаторите сочеха ръст от 0.6%. В сравнение с третото тримесечие на 2008 г. БВП на еврозоната се е свил с 4,1 на сто, а този на Европейския съюз е намалял с 4,3 на сто. За сравнение, през второто тримесечие той се понижи със съответно 4,8% и 4,9% на годишна база. БВП на еврозоната намаляваше в продължение на пет поредни тримесечия, като отчете спад от 0,2% през второто тримесечие на 2009 г.Архив Варна | 17-11-2009, 07:33 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Търговията на родния капиталов пазар и днес завърши с ръстове на родните измерители. В ранните часове индексите отвориха на червено, а търговията бе все така вяла.

В последствие играчите на пазара започнаха да търгуват по-интензивно и това доведе до дневен ръст на...

Архив Варна | 12-11-2009, 20:20 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Сесията в сряда завърши с повишения за индексите от Wall Street. След значителните ръстове в началото на търговията последва връщане назад почти до нивата на отваряне, последвано от последователни движения както в червения така и в зеления сектор.

В крайна сметка основните индикатори приключиха търговията с ръстове от около половин процент.   DO...

Архив Варна | 12-11-2009, 20:08 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Четвърта поредна зелена сесия отчетоха американските индекси в понеделник, а DOW JONES реализира нова най-висока стойност за повече от година назад.  Основният индекс от Wall Street скочи с 2.03% до 10 226 пункта което за бе връх за последните 13 месеца. Широкия S&P 500 затвори с повишение от 2.22% до 1 093 пункта а NASDAQ добави 1.97% до 2 154 пункта.

Силната американска сесия повлия и на пазарите в Азия, където зеления цвят също бе преобладаващ. От в...

Архив Варна | 11-11-2009, 16:11 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Търговската сесия на БФБ завърши с превес на биковете в унисон с настроенията на развитите международни пазари. Въпреки позитивното развитие при повечето индекси на пазара търговията беше вяла, а оборотът остана нисък, ако изключим единичните сделки с книжата на Слънце Стара Загора БТ АД за 2 040 923 лева.

Оборотът на регулиран пазар 2 978 215.67 в резултат на 581 сключени сделки. Плахият оптимизъм на паза...

Архив Варна | 10-11-2009, 15:23 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Първата сесия за новата седмица бе зелена за азиатските капиталови пазари. Инвеститорите възприеха позитивно новината, че правителствата от Г 20 смятат да продължат стимулиращите планове

и изведоха регионалните индекси на положителна територия.Хонг Конгският основен индекс HANG SENG бе с...

Архив Варна | 10-11-2009, 12:25 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Въпреки силния старт на щатските индекси в сряда натрупаните повишения бяха изтрити до края на сесията и стойностите на индикаторите се доближиха до нивата си на отваряне. В крайна сметка  Wall Street затвориха на зелено, като изключение направи единствено технологичният NASDAQ. DOW JONES  добави +0.31% до 9 802 пункта, широкият S&P 500  затвори с минимален ръст от +0.10% до 1 046 пункта, а NASDAQ  отчете загубаот -0.09% до 2 055 пункта.

Азиатските индексите затвориха на червено като последваха примера на измерителите отвъд океана. Допъл...

Архив Варна | 05-11-2009, 19:11 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Поредният червен ден на БФБ. Търговията започна със силен натиск на продавачите, което смъкна основните  индекси повече от 3.5%. Впоследствие натискът отслабна и част от позициите  успяха да върнат част от загубеното в ранните часове на деня. Общият оборот на родния капиталов пазар достигна 1 283 326.90 лева, като броят на сключените  сделки на пода на регулатора нарастна  до 987. На извън регулиран пазар оборотът и днес остана много  нисък, като се сключиха сделки само за 104 374.04 лева.

Търговията през целия ден беше водена от мечките на пазара, като станахме свидетели на прехвърляне на...

Архив Варна | 05-11-2009, 18:21 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Дневен коментар за търговията на БФБ  - за сряда, 4 ноември


Търговията на БФБ остана вяла и с ниска ликвидност по време на днешната търговска сесия.

Индексите започнаха деня с понижения, но в края на работния ден затвориха с ръст, в синхрон с движени...

Архив Варна | 04-11-2009, 18:10 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Дневен коментар за международните капиталови пазари - за сряда, 4 ноември

Въпреки негативния старт и отчетените спадове в първите часове на търговия в сесията от вторник индексите от Уолстрийт затвориха на положителна територия.

Единствено на основния DOW JONES не му стигнаха силите да смени цвета и остана сред губещите с минима...

Архив Варна | 04-11-2009, 18:05 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Голяма част от българите помнят първата и втората вълна на приватизацията. Част от тях участваха, други не. Всичко това вече е в миналото и логичният въпрос е какво да правят сега със закупените дялове от фондове и предприятия.

Какво се случи с приватизационните фондове и приватизираните предприятия?След приключването на приват...

Архив Варна | 04-11-2009, 00:30 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Обзор на седмицата 26 октомври - 1 ноември на международните капиталови пазари

 

Последната седмица на октомври донесе съществени загуби на индексите, отразяващи състоянието на капиталовите пазари по цял свят.

Негативното настроение на спекулативните играчи пролича още в понеделник, когато след като затвориха...

Архив Варна | 04-11-2009, 00:25 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Пазарът остана апатичен и тази седмица. Търговията беше вяла и с ниски обороти през всичките пет работни дни. Играчите пак бяха настрана от капиталовия пазар в очакване на корпоративните отчети и по-ясни сигнали за посоката на развитите международни пазари.

Всички борсови измерители продължиха да се понижават под натиска на продавачите. Така SOFIX изгуби за...

Архив Варна | 04-11-2009, 00:21 | ИП РЕАЛ ФИНАНС

Днешната търговска сесия на БФБ бе белязана отново със спадове. Търговията бе малко по-ликвидна от това, което бяхме свикнали да виждаме. Основна причина за повишената ликвидност бяха разпродажбите при по-ликвидните позиции на пазара. Песимизмът сред родните играчи бе повлиян от негативните борсови сесии в САЩ и Азия.

Борсата отвори плахо в ранните часове на деня като към края на работния ден се засилиха разпродажбите...

Архив Варна | 04-11-2009, 00:19 | ИП РЕАЛ ФИНАНС