Варна подписа с "Южен поток"

Пристанищата на Варна и Бургас подписаха споразумение за ползването им от компанията "Саут стрийм транспорт"

Според подписаното днес в Амстердам споразумение, двата града предоставят на компанията териториите на пристанищата си за складиране и съхранение на тръбите за проекта.

Морската част на газопровода включва четири паралелни линии, като за всяка от тях ще са необходими повече от 75 хиляди тръби. Те ще бъдат складирани в складовите терминали на пристанищата Варна-Изток и Варна-Запад още през тази година, когато се очаква и старта на строителството.

Периодът на ползване варира между 4 и 6 години, като освен това включва различна логистична поддръжка.

Морският газопровод "Южен поток" през  Черно море е морската част на газопреносната система "Южен поток", която ще увеличи сигурността на доставките на природен газ от Русия до Централна и Югоизточна Европа, създавайки  нов маршрут за доставка на газ и осигурявайки  нов транзитен капацитет.  

Газопроводът ще е дълъг общо 931 километра от които 236 километра е българският участък. Той започва от границата между турската и българската изключителни икономически зони в Черно море и достига до сушата на българския бряг край Варна.

От там природният газ ще бъде транспортиран през страната от "Южен поток България" АД, а по-нататък - до страните в Югоизточна и Централна Европа от други съвместни предприятия.

Планира се търговската експлоатация на газопровода да започне в края на 2015 г. Когато бъде напълно изграден, морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от 4 тръбопровода и ще достигне годишен капацитет от 63 милиарда кубични метра природен газ.