Варна със 120% повече пари за младежки дейности в бюджета

Предстои създаване на доброволческа мрежа и платформа за сътрудничество по подготовката за 2017-а година

Със 120,4% повече средства за младежки дейности е заложила община Варна в проектобюджета за 2015-а година. Това стана ясно по време на традиционната работна среща на Консултативния младежки съвет, в която взеха участие представители на неправителствени организации, зам.-кметът на община Варна Пейчо Пейчев, Лилия Христова – директор на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", Светлана Пасева – началник отдел "Младежки дейности" и др.

В програмата на отдела са предвидени допълнителни средства за младежки инициативи, част от програмата на Младежкия форум за партньорство с местната власт.

През 2015 година ще бъдат разработени механизми, които са от първостепенно значение за процеса на подготовка на Варна за Европейска младежка столица през 2017-а. Сред приоритетите са създаване на доброволческа мрежа, отворена платформа за сътрудничество, институционални и консултативни органи на местно, национално и европейско ниво, които да създадат необходимите условия за ефективно управление и комуникация.

Предстои Варна да се включи в мрежата на Европейските младежки столици, както и да бъде създадено ядрото на програмата за 2017 година.

17:00 ч Малко по-късно,  на днешното заседание на комисията по младежки дейности и спорт, общинските съветници гласуваха около 2 302 500 лева от бюджета на Община Варна за 4 програми. 15 000 лева са предвидени за програмата "Социален туризъм", 280 000 лева - за "Превенции", 901 500 - за "Младежки дейности" и 1 106 000 лева  - за програма "Спорт".