Над 2 300 000 лева забавени заплати са изплатени след намеса на Инспекцията

През миналата година са проверени 3054 предприятия

2 386 808 лева забавени трудови възнаграждения са изплатени през миналата година след намеса на дирекция "Инспекция по труда" Варна. От там отчитат, че за 2014-та са извършени общо 3783 проверки, като най-много са били в икономически дейности "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" – 1275, "Ресторантьорство" – 594, "Строителство на сгради" – 293, "Хотелиерство" – 189, "Услуги" – 158, "Производство на хранителни продукти" – 143.

През годината са проверени 3054 предприятия. Констатирани са общо 20 246 нарушения на нормите и изискванията на трудовото законодателство и на законодателството за насърчаване на заетостта.

Най-често нарушенията през 2014 г. са били свързани с нормите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските.На второ място били нарушенията по възникване на трудовите правоотношения, на трето - нарушенията на нормите по заплащане на труда.

По оперативни данни на НОИ, в предприятията от Варненска област са регистрирани общо 220 трудови злополуки – при регистрирани през 2013 г. също 220. 3 са с летален изход, като 1 е катастрофа, а друга е станала извън територията на област Варна.

Най-много трудови злополуки са станали в икономическа дейност "Складиране на товари".Причините за допуснатите трудови злополуки са отново свързани с неспазване на правилата за безопасна работа, слаб вътрешнофирмен контрол, недостатъчна квалификация и правоспособност, непровеждане на инструктажи и обучение по безопасността на труда или тяхното формално провеждане, нарушение на трудовата и технологична дисциплина, неизползване на лични предпазни средства.