С аналогично решение съдът уважи още една жалба за колите в парка

По жалбата на "Овърсийз Хоризонт" се е произнесла съдия Ирена Обретенова

С аналогично решение варненският Административен съд уважи още една жалба срещу спирането на колите в Морската градина. По оплакването на "Овърсийз Хоризонт" се е произнесла съдия Ирена Обретенова, която също се е позовала на мотивите, с които съдия Евелина Попова пусна колите в парка и нареди Общинска полиция да се оттегли и да не санкционира водачите.

И двете съдийки считат, че тъй като за територията на местност "Салтанат" няма одобрен и влязъл в сила цялостен Подробен устройствен план, отреждащ я с конкретното предназначение за парк, то за нея все още е неприложима забраната на чл. 15 ал. 7 Закона за движение на пътищата. Противоположно бе становището на Върховния административен съд, според когото именно от лиспата на ПУП следва, че за района няма улична регулация и няма как алеите да се считат за улици.

Според съдия Обретенова, оспорените действия, извършвани от Общинска полиция, противоречат на точка 4 от заповедта на кмета Иван Портних, която е влязла в сила. С нея се допускат определени категории автомобили, както и автомобили за зареждане на търговски обекти, с каквито разполага жалбоподателят, да преминават през територията на "Салтанат", което в случая се нарушавало от служители на пряко подчинение на нейния издател.

"В случай, че кметът на Община Варна счита, че процесната територия представлява парк, нужно е да се намери баланса между частния и обществения интерес, като се определят и означат местата за преминаване на МПС с цел обслужване на построените там сгради в съответствие с изисквания на чл. 15, ал.7 от ЗДв.П ", пише съдия Обретенова, която допълва, че до момента на постановяване на разпореждането данни за това не се представени от Община Варна.

Въпросът не търпи отлагане, за да не остава съмнение за готовността на общината да разреши този отколешен проблем, който периодически се проявява в една или друга форма, заявява още съдийката.

Припомняме, че по-рано днес екозащитници протестираха срещу съдебното решение на съдия Евелина Попова. Прие ги шефката на варненския Административен съд Тинка Косева, която заяви, че съдебните актове на колегите й подлежат на контрол само от Върховния административен съд.