Кметското вето за коли в парка - безсмислено, установено е в закона

Според съда претенциите на собствениците на имоти за осуетен достъп са неоснователни

Частта от заповедта на кмета Иван Портних, с която се забранява движението на автомобили в Морската градина, е лишена от предмет и от смисъл. Причината е, че ветото е залегнало в Закона за движение по пътищата и по конкретно в чл. 15, ал. 7. Това става ясно от решение на Варненския административен съд по казуса с колите в Приморския парк, с което се отменя въпросната точка в кметската заповед. Производството е образувано през 2013 г. по жалби на няколко физически лица, фирми и Синдиката на българските учители, всички те собственици на имоти в парк.

Съдът приема за неоснователни възраженията на жалбоподателите за това, че се ограничава правото им на ползване на собствен имот на територията на Приморски парк заради забраната за коли. "Придобивайки имоти на територия със забранено придвижване на МПС, жалбоподателите са били уведомени и очевидно съгласни с необходимостта да съобразяват ползването на имотите си със съществуващите ограничения – несъмнено като компенсация за възможността да живеят и работят в парк на брега на морето, при по-благоприятни условия в сравнение с обитателите на масовите жилищни комплекси и оживения градски център", мотивират се съдиите.

Те допълват, че забраната за преминаване и паркиране в Морската градина, освен на обозначените за това места, е установена по силата на закона, а спазването й е безусловно изискуемо и не зависи нито от волята на административния орган (в случая – кмета на Община Варна), нито от тази на гражданите, а за нарушенията й са предвидени административни наказания. Магистратите подсказват, че общинарите имат право да разрешават движение, но не и да забраняват, като имат предвид автомобили със специален режим на движение, за зареждане на търговски обекти и за детски и социални заведения.

С решението си Административният съд отхвърля жалбите на собствениците на имоти в парка срещу заповедта на Иван Портних в останалата й част  и осъжда общината да им заплати направените по делото разноски. То ще може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.